Bàn làm việc gấp C60-1B

C60-1B

4,400,000

Thiết kế đơn giản đầy tinh tế