Bàn làm việc gấp C80

C80

6,500,000

Mẫu bàn khổ lớn dành cho công sở