Ghế bar B259

B259

2,200,000

Thiết kế cần hơi giúp ghế thay đổi độ cao một cách dễ dàng