Ghế bar B260

B260

2,600,000

Thiết kế cần hơi tiện lợi cho người sử dụng