Ghế đào tạo

YT-202

1,750,000

Ghế training hay ghế đào tạo phù hợp với các văn phòng lớn nhỏ dùng cho đào tạo