GHẾ GIÁM ĐỐC, GHẾ TRƯỞNG PHÒNG X602B

X602B

3,800,000 VND

GHẾ LƯNG ỐP GỖ, MẶT TRƯỚC BỌC DA PU
ĐƠN GIÁ CHƯA CÓ VAT