Ghế phòng họp chân quỳ cao cấp - AH-545 - Ghế nhâp khẩu cao cấp